۲۷ شهریور (Q2400)

از شیعه دیتا
برابر با ۱۸ سپتامبر دویست و شصت و یکمین روز از سال میلادی
  • 27 شهریور
  • ۱۸ سپتامبر
  • 28 سپتامبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ شهریور
برابر با ۱۸ سپتامبر دویست و شصت و یکمین روز از سال میلادی
  • 27 شهریور
  • ۱۸ سپتامبر
  • 28 سپتامبر

گزاره‌ها