اراده تکوینی (Q2580)

از شیعه دیتا
از اقسام اراده الهی و از صفات خدا، به‌معنای ایجاد و آفرینش چیزی بدون دخالت اراده دیگری است
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اراده تکوینی
از اقسام اراده الهی و از صفات خدا، به‌معنای ایجاد و آفرینش چیزی بدون دخالت اراده دیگری است

    گزاره‌ها