اولو الامر (Q261)

از شیعه دیتا
کسانی که برطبق قرآن، اطاعت از آنان واجب است
  • اولوالامر
  • أولوالأمر
  • أولی الأمر
  • أولو الأمر
  • صاحبان امر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اولو الامر
کسانی که برطبق قرآن، اطاعت از آنان واجب است
  • اولوالامر
  • أولوالأمر
  • أولی الأمر
  • أولو الأمر
  • صاحبان امر

گزاره‌ها