بیت المعمور (Q2613)

از شیعه دیتا
خانه‌ای در آسمان چهارم یا هفتم، مُحاذی(برابر یا مقابلِ) خانۀ کعبه که فرشتگان در آنجا همواره مشغول عبادت و طواف‌اند
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بیت المعمور
خانه‌ای در آسمان چهارم یا هفتم، مُحاذی(برابر یا مقابلِ) خانۀ کعبه که فرشتگان در آنجا همواره مشغول عبادت و طواف‌اند

    گزاره‌ها