خطبه شعبانیه (Q2694)

از شیعه دیتا
خطبه‌ای از پیامبر اکرم(ص) درباره فضیلت ماه رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
خطبه شعبانیه
خطبه‌ای از پیامبر اکرم(ص) درباره فضیلت ماه رمضان

    گزاره‌ها