سادات موسوی (Q2715)

از شیعه دیتا
به شاخه‌ای از سادات از نسل امام موسی کاظم(ع)، هفتمین امام شیعیان، گفته می‌شود
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سادات موسوی
به شاخه‌ای از سادات از نسل امام موسی کاظم(ع)، هفتمین امام شیعیان، گفته می‌شود

    گزاره‌ها