۶ مهر (Q2760)

از شیعه دیتا
برابر با ۲۸ سپتامبر دویست و هفتاد و یکمین روز از سال میلادی
  • ۲۸ سپتامبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۶ مهر
برابر با ۲۸ سپتامبر دویست و هفتاد و یکمین روز از سال میلادی
  • ۲۸ سپتامبر

گزاره‌ها