یکشنبه (Q2797)

  از شیعه دیتا
  دومین روز هفته در گاهشماری هجری شمسی و آخرین روز هفته در گاهشماری میلادی است
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  یکشنبه
  دومین روز هفته در گاهشماری هجری شمسی و آخرین روز هفته در گاهشماری میلادی است

   گزاره‌ها