عبد صالح (لقب) (Q291)

از شیعه دیتا
به معنای بنده نیکوکار، از اصطلاحات قرآنی که درباره برخی افراد به کار رفته و لقب امام کاظم
  • العبد الصالح
  • عبد الصالح
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبد صالح (لقب)
به معنای بنده نیکوکار، از اصطلاحات قرآنی که درباره برخی افراد به کار رفته و لقب امام کاظم
  • العبد الصالح
  • عبد الصالح

گزاره‌ها