مجمع جهانی اهل‌بیت (Q2978)

از شیعه دیتا
سازمانی غیردولتی که با هدف معرفی اسلام، نشر معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت اسلامی و حمایت از پیروان اهل‌بیت در جهان تشکیل شده است.
  • مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  • مجمع جهانی اهلبیت(ع)
  • مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مجمع جهانی اهل‌بیت
سازمانی غیردولتی که با هدف معرفی اسلام، نشر معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت اسلامی و حمایت از پیروان اهل‌بیت در جهان تشکیل شده است.
  • مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  • مجمع جهانی اهلبیت(ع)
  • مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

گزاره‌ها