۱۳ مهر (Q3001)

از شیعه دیتا
برابر با ۵ اکتبر دویست و هفتاد و هشتمین روز از سال میلادی
  • ۵ اکتبر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۳ مهر
برابر با ۵ اکتبر دویست و هفتاد و هشتمین روز از سال میلادی
  • ۵ اکتبر

گزاره‌ها