سال ۶ هجری قمری (Q3016)

از شیعه دیتا
سال ۶ هجری قمری ششمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال ۶ هجری قمری
سال ۶ هجری قمری ششمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.

    گزاره‌ها