۲۰ ربیع‌الاول (Q3101)

از شیعه دیتا
۲۰ ربیع‌الاول در تقویم هجری قمری قراردادی هفتاد و نهمین روز سال است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۰ ربیع‌الاول
۲۰ ربیع‌الاول در تقویم هجری قمری قراردادی هفتاد و نهمین روز سال است.

    گزاره‌ها