وهابیت (Q3128)

از شیعه دیتا
فرقه‌ای است که در عربستان در اواخر سده دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم قمری، در منطقه نجد توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد.
  • وهابیون
  • وهابی‌ها
  • وهابیان
  • وهابی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
وهابیت
فرقه‌ای است که در عربستان در اواخر سده دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم قمری، در منطقه نجد توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد.
  • وهابیون
  • وهابی‌ها
  • وهابیان
  • وهابی

گزاره‌ها