بنی‌قینقاع (Q3160)

از شیعه دیتا
قبیله‌ای یهودی که در صدر اسلام در مدینه سکونت داشتند
  • بنی‌ قینقاع
  • بنی قینقاع
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بنی‌قینقاع
قبیله‌ای یهودی که در صدر اسلام در مدینه سکونت داشتند
  • بنی‌ قینقاع
  • بنی قینقاع

گزاره‌ها