جمادی‌الثانی (Q3212)

از شیعه دیتا
یا جمادی‌الثانی یا جمادی‌الثانیه یا جمادی‌الآخرة، ششمین ماه سال هجری قمری
 • ماه جمادی‌الثانی
 • ماه جمادی الآخر
 • ماه جمادی الأخری
 • ماه جمادی الآخرة
 • جمادی‌ الثانی
 • جمادی الآخرة
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جمادی‌الثانی
یا جمادی‌الثانی یا جمادی‌الثانیه یا جمادی‌الآخرة، ششمین ماه سال هجری قمری
 • ماه جمادی‌الثانی
 • ماه جمادی الآخر
 • ماه جمادی الأخری
 • ماه جمادی الآخرة
 • جمادی‌ الثانی
 • جمادی الآخرة

گزاره‌ها