حمالة الحطب (Q3248)

از شیعه دیتا
توصیف قرآن در سوره مسد پیرامون همسر ابولهب و به معنای «کسی که هیزم به دوش می‌کشد
  • ام‌جمیل
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حمالة الحطب
توصیف قرآن در سوره مسد پیرامون همسر ابولهب و به معنای «کسی که هیزم به دوش می‌کشد
  • ام‌جمیل

گزاره‌ها