۲۳ ربیع‌الاول (Q3265)

از شیعه دیتا
روز های ماه قمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۳ ربیع‌الاول
روز های ماه قمری

    گزاره‌ها