۲۷ ربیع‌الاول (Q3299)

از شیعه دیتا
روزهای ربیع‌الاول
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ ربیع‌الاول
روزهای ربیع‌الاول

    گزاره‌ها