رجب (Q3376)

از شیعه دیتا
از ماه‌های سال شمار قمری
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
رجب
از ماه‌های سال شمار قمری

    گزاره‌ها