قرآن (Q342)

از شیعه دیتا
کلام خدا و کتاب آسمانی مسلمانان
  • کلام‌ خدا
  • کلام‌الله
  • کتاب خدا
  • قرآن کریم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
قرآن
کلام خدا و کتاب آسمانی مسلمانان
  • کلام‌ خدا
  • کلام‌الله
  • کتاب خدا
  • قرآن کریم

گزاره‌ها