۲۷ اکتبر (Q3437)

از شیعه دیتا
روز های ماه اکتبر از تقویم میلادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ اکتبر
روز های ماه اکتبر از تقویم میلادی

    گزاره‌ها