کفاره (Q377)

از شیعه دیتا
جریمه‌ای است که در ازای انجام برخی کارهای حرام یا ترک بعضی واجبات باید انجام داد
  • کفارات
  • كفارة
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کفاره
جریمه‌ای است که در ازای انجام برخی کارهای حرام یا ترک بعضی واجبات باید انجام داد
  • کفارات
  • كفارة

گزاره‌ها