۱۳ جمادی‌الاول (Q3846)

از شیعه دیتا
روز های جمادی‌الاول
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۳ جمادی‌الاول
روز های جمادی‌الاول

    گزاره‌ها