۱۸ جمادی‌الاول (Q3863)

از شیعه دیتا
روز های جمادی‌الاول
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۸ جمادی‌الاول
روز های جمادی‌الاول

    گزاره‌ها