باب الساعات (Q391)

از شیعه دیتا
مکانی در دمشق است که اسیران کربلا را پیش از ورود به کاخ یزید مدتی در آنجا نگه داشتند
  • دروازه ساعات
  • باب ساعات
  • باب‌الساعات
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
باب الساعات
مکانی در دمشق است که اسیران کربلا را پیش از ورود به کاخ یزید مدتی در آنجا نگه داشتند
  • دروازه ساعات
  • باب ساعات
  • باب‌الساعات

گزاره‌ها