عمرو بن عاص سهمی (Q3916)

از شیعه دیتا
از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و از شخصیت‌های منفور نزد شیعیان. و در طراحی بسیاری از حیله‌های معاویه علیه امام علی(ع)، دست داشته است
 • عمرو بن عاص
 • عمرو عاص
 • عمروعاص
 • عمرو بن العاص
 • ابن النابغه
 • ابن نابغه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عمرو بن عاص سهمی
از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و از شخصیت‌های منفور نزد شیعیان. و در طراحی بسیاری از حیله‌های معاویه علیه امام علی(ع)، دست داشته است
 • عمرو بن عاص
 • عمرو عاص
 • عمروعاص
 • عمرو بن العاص
 • ابن النابغه
 • ابن نابغه

گزاره‌ها