۱۲ رجب (Q4172)

از شیعه دیتا
روز های رجب
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۲ رجب
روز های رجب

    گزاره‌ها