۱۲ رمضان (Q4179)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۲ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها