۸ رمضان (Q4188)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۸ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها