تصدیق تلاوت (Q4287)

از شیعه دیتا
یا گفتن «صَدَقَ الله» در انتهای تلاوت قرآن یکی از آداب تلاوت قرآن
  • صدق الله العلی العظیم
  • صدق الله
  • صدق الله العظیم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تصدیق تلاوت
یا گفتن «صَدَقَ الله» در انتهای تلاوت قرآن یکی از آداب تلاوت قرآن
  • صدق الله العلی العظیم
  • صدق الله
  • صدق الله العظیم

گزاره‌ها