۱۸ رمضان (Q4421)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۸ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها