۱۷ رمضان (Q4423)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۷ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها