۱۶ شوال (Q4483)

از شیعه دیتا
روز های شوال
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۶ شوال
روز های شوال

    گزاره‌ها