۲۴ رمضان (Q4485)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۴ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها