انسان (Q4490)

از شیعه دیتا
گونه‌ای از پستانداران
 • آدم
 • بشر
 • خلق
 • مردم
 • کس
 • آدمیزاد
 • انس
 • ناس
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
انسان
گونه‌ای از پستانداران
 • آدم
 • بشر
 • خلق
 • مردم
 • کس
 • آدمیزاد
 • انس
 • ناس

گزاره‌ها