۲ محرم (Q4512)

از شیعه دیتا
روز های محرم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲ محرم
روز های محرم

    گزاره‌ها