عبدالرحمان بن ابی خشکاره بجلی (Q4531)

از شیعه دیتا
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا که در شهادت مسلم بن عوسجه نقش داشت
  • عبدالرحمن بن ابی خشکاره بجلی
  • عبدالله بن خشکاره
  • عبدالرحمان بن خشکاره
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبدالرحمان بن ابی خشکاره بجلی
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا که در شهادت مسلم بن عوسجه نقش داشت
  • عبدالرحمن بن ابی خشکاره بجلی
  • عبدالله بن خشکاره
  • عبدالرحمان بن خشکاره

گزاره‌ها