شهادتین (Q468)

از شیعه دیتا
گواهی‌دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد(ص) و اقرار به پذیرفتن توحید و نبوت از اصول دین اسلام است
  • اشهد ان لا اله الا الله
  • اشهد ان محمد رسول الله
  • اشهد ان محمدا رسول الله
  • گواهی‌دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد(ص)
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
شهادتین
گواهی‌دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد(ص) و اقرار به پذیرفتن توحید و نبوت از اصول دین اسلام است
  • اشهد ان لا اله الا الله
  • اشهد ان محمد رسول الله
  • اشهد ان محمدا رسول الله
  • گواهی‌دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد(ص)

گزاره‌ها