واقعه کربلا (Q481)

از شیعه دیتا
نبرد امام حسین(ع) و یارانش در کربلا با سپاه کوفه
  • واقعه كربلا
  • حادثه کربلا
  • واقعه عاشورا
  • ماجرای کربلا
  • شهادت امام حسین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
واقعه کربلا
نبرد امام حسین(ع) و یارانش در کربلا با سپاه کوفه
  • واقعه كربلا
  • حادثه کربلا
  • واقعه عاشورا
  • ماجرای کربلا
  • شهادت امام حسین

گزاره‌ها