کربلا (Q484)

از شیعه دیتا
از شهرهای زیارتی شیعیان در عراق
  • شهرکربلا
  • کربلای معلا
  • صحرای کربلا
  • کربلاء المقدسة
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کربلا
از شهرهای زیارتی شیعیان در عراق
  • شهرکربلا
  • کربلای معلا
  • صحرای کربلا
  • کربلاء المقدسة

گزاره‌ها