۸ ذی‌الحجه (Q4845)

از شیعه دیتا
روز های ذی‌الحجه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۸ ذی‌الحجه
روز های ذی‌الحجه

    گزاره‌ها