غریب القرآن (Q4872)

از شیعه دیتا
علم و فن آشنایی با واژه‌هایی در قرآن است که به دلایلی همچون سابقه ذهنی، عادت‌ها، تحولات اجتماعی در زبان و اجزای آن، در نظر مسلمانان مشکل و پیچیده جلوه کرد‌ه است.
  • غریب القران
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
غریب القرآن
علم و فن آشنایی با واژه‌هایی در قرآن است که به دلایلی همچون سابقه ذهنی، عادت‌ها، تحولات اجتماعی در زبان و اجزای آن، در نظر مسلمانان مشکل و پیچیده جلوه کرد‌ه است.
  • غریب القران

گزاره‌ها