آیة الکرسی (Q491)

از شیعه دیتا
مجموعه‌ای از صفات جلال و جمال خداوند
  • آیه الکرسی
  • آية الكرسى‌
  • آیت الکرسی
  • آیه ۲۵۵ سوره بقره
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آیة الکرسی
مجموعه‌ای از صفات جلال و جمال خداوند
  • آیه الکرسی
  • آية الكرسى‌
  • آیت الکرسی
  • آیه ۲۵۵ سوره بقره

گزاره‌ها