۲۷ ذی‌القعده (Q4996)

از شیعه دیتا
روز های ذی‌القعده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۷ ذی‌القعده
روز های ذی‌القعده

    گزاره‌ها