۲۸ ذی‌القعده (Q4997)

از شیعه دیتا
روز های ذی‌القعده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۸ ذی‌القعده
روز های ذی‌القعده

    گزاره‌ها