محاسبه نفس (Q5329)

از شیعه دیتا
رسیدگی شخصی اعمال شبانه‌روز و محاسبه اعمال نیک و بد است
  • محاسبه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
محاسبه نفس
رسیدگی شخصی اعمال شبانه‌روز و محاسبه اعمال نیک و بد است
  • محاسبه

گزاره‌ها