ایران (Q536)

از شیعه دیتا
نام رسمی جمهوری اسلامی ایران و به پایتختی تهران
  • ایرانیان
  • ایرانی
  • ایرانى‌
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ایران
نام رسمی جمهوری اسلامی ایران و به پایتختی تهران
  • ایرانیان
  • ایرانی
  • ایرانى‌

گزاره‌ها