۳ ژانویه (Q5765)

از شیعه دیتا
روز های ماه ژانویه از تقویم میلادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۳ ژانویه
روز های ماه ژانویه از تقویم میلادی

    گزاره‌ها