ابوالقاسم (Q6337)

از شیعه دیتا
ابوالقاسم کنیهٔ برجسته حضرت محمد(ص) است و افراد پرشماری این کنیه را برگرفته‌اند
  • اباالقاسم
  • کنیه اباالقاسم
  • ابو القاسم
  • ابی‌القاسم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ابوالقاسم
ابوالقاسم کنیهٔ برجسته حضرت محمد(ص) است و افراد پرشماری این کنیه را برگرفته‌اند
  • اباالقاسم
  • کنیه اباالقاسم
  • ابو القاسم
  • ابی‌القاسم

گزاره‌ها